Kva er geocaching?

Kva er geocaching?

Geocaching er kort sagt turorientering med GPS. I staden for kart og kompass bruker ein GPS eller smarttelefon for å finne fram til «postane». På dei oppgitte koordinatane er det gøymd ein cache. I cacheboksane ligg det ofte småting (f.eks kindereggfiguar), og desse kan ein bytte til seg om ein ynskjer det. Dersom ein tar noko frå cacheboksen, er regelen at ein legg tilbake noko av minst like stor verdi.

collage geocaching

Det er over 2,5 millionar geocachar i heile verda, og over 6 millionar personar som driv med geocaching. Per 4. november 2014 er det 44114 geocachar i Norge, og talet på cachar aukar stadig. Ordet geocache er samansett av det greske ordet geo, som tyder jord/mark, og det engelske ordet cache, som tyder gøymestad. Ordet cache blir uttala «kæsj». 

Reglane for geocaching er enkle:

  1. Legg igjen noko med samme verdi dersom du tar noko frå geocachen
  2. Skriv deg inn i loggboka (for å «bevise» at du har funne cachen)
  3. Logg opplevinga i appen eller på www.geocaching.com
Det første ein må gjere dersom ein vil starte med geocaching er å registrere seg på geocaching.com. Her kan ein også søke opp cachar i nærleiken. Det kan vere lurt å tenke gjennom kva ein vil ha som brukarnamn, for det må skrivast i alle cacheloggane ein finn. For å navigere til cachane må ein ha ein GPS eller ein smarttelefon. Dersom ein driv geocaching med smarttelefon kan det vere lurt å laste ned ein app for geocaching. Det finnes fleire ulike appar. Den offisielle geocaching-appen frå Groundspeak. Appen er enkel i bruk og gir tilgang til detaljert informasjon om alle geocachane.
bilde 2

Geocaching med telefon er veldig greit for korte og spontane turar. Det er kjekt å kunne søke opp cachar i nærleiken dersom ein er på nye plassar. Det er viktig å vere merksam på at telefonen bruker mykje straum når ein leitar etter cachar, så det er lurt å lade batteriet før ein går ut. Dersom ein skal til område utan telefondekning, må ein søke opp cachane på førehand, og lagre søket.

Dersom ein blir hekta på geocaching, kan ein vurdere å kjøpe ein GPS som passar til turbruk. Ein slik GPS er ikkje avhengig av telefondekning. Ein søker opp cachane på geocaching.com, og legg dei inn på GPS-en før ein går ut på tur. Ein kan anten overføre ein og ein cache, eller leggje over alle cachane i f.eks i eit visst område samla. Andre fordelar med GPS er god batterikapasitet, og betre nøyaktighet utanfor tettbygd strøk.

bilde 5

Når ein har funne cachen (eller ikkje funne han), må ein registrere dette i appen eller på nett, og skrive ein liten tekst i loggen. Skriv gjerne korleis leitinga var, kvifor du var på tur i området, eller kva du synest om cachen. På den måten deler du opplevinga di med andre, og det er kjekt både for dei som finn cachen seinare, og for cache-eigar.

Cachane kjem i ulike former, storleikar og vanskegrader. Ein geocache er ofte ein blank plastboks, men det kan også vere magnetiske røyr, filmboksar eller falske steinar med hemmelege rom. Du bør sjekke kva storleik cachen har før du startar leitinga. Dei som er er registrert som liten, middels eller stor inneheld ofte bytteting. Mikro og nano har som regel berre plass til loggbok. I nokre av cachane ligg det ein gjenstand med eit sporbart registreringsnummer. Dette er ikkje bytteting, men ein såkalla sporbar reisevenn som skal reise frå cach til cach eller til eit konkret mål. Dersom du flyttar ein sporbar skal det alltid registrerast i loggen.

Geocachar finst i mange fasongar og storleikar. Det mest vanlege er plastboksar, men vi har også funne cachar i skilt, magnetar, «steinar», «konglar», fuglekasser og filmboksar.

Nokre cachar er lette å finne, andre er vanskelegare og andre igjen er verkeleg finurlege. Ein må ikkje gi opp dersom ein ikkje finn dei første cachane ein leiter etter. Cachane er godt gøymd, slik at dei ikkje skal bli oppdaga av tilfeldige forbipasserade. Det har hendt at vi har leita fleire gonger samme plass før vi har funne cachen vi var på jakt etter. Det kan vere lurt å sjå på hint i omtalen av cachen, og sjå på bileta med eventuelle spoilerar dersom ein står heilt fast. Desto fleire cachar ein har funne, jo flinkare blir ein til å tenke kreativt og komme på alternative stader å leite.

bilde 1

Det er viktig å vere litt diskret når ein leitar etter cachar, slik at ein ikkje vekker merksemd av såkalla mugglarar (engelsk: muggles). Ein mugglar er ein person som ikkje veit kva geocaching er. Uttrykket kjem frå bøkene om Harry Potter, der dei som ikkje er magikarar blir kalla muggles (i norsk omsetjing vart uttrykket for øvrig gomp, men det er ikkje brukt i geocaching). Barna synest det er stas å halde på med noko hemmeleg, og lærer seg kjapt å late som ingenting når det kjem andre turgåarar forbi.

Geocaching er ein veldig artig familieaktivitet. Det er kjekt å ha eit mål med turen, og det er spennande å leite etter cachen. Leitinga kan vere utfordrande for både store og små, og det er ekstra kjekt når ein finn ein cache ein har leita lenge etter. Barna synest det er veldig fint å få med seg ekte skattar heim frå tur også, og samlar alle byttetinga i kvar sine boksar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Dersom du lurer på noko meir om geocaching, kan du finne svar på det meste på den norske sida gcinfo.no og på facebookgruppa Geocaching Norge. Turistforeningen har også skrive litt om geocaching. Turting har skrive artikkelen Geocaching – enda en god grunn til å dra på tur.

Det finst også eigne blader om geocaching. Nullpunktet er det første og foreløpig einaste norske magasinet om geocaching. Magasinet kan bestillast på nullpunktet.no. Les meir på facebook.com/nullpunktet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s