Klima – den nye religionen

Av: Ragnar Larsen   31. desember 2018, 13:10

Fra klimatoppmøtet i Katowice i Polen, fra venstre leder av Irans delegasjon, Majid Shafiepour Motlagh, i midten leder av Kinas delegasjon Xie Zhenhua, og til høyre COP24-president Michal Kurtyka. Foto: Caper Pempel/Reuters/Scanpix 

Også ved dette årsskiftet vil makthaverne fôre folk med politisk korrekt preik om den globale oppvarmingen og forførende påstander om at verden går en dyster fremtid i møte om folk og land ikke gjør som de skravlende elitene vil ha oss til.

Det er ikke første gang i menneskehetens historie at folk blir forført av eliter med underliggende dagsorden. Makthavere har også tidligere lokket med forestillinger om tusenårsriker og evig folkelykke. Det har alltid gått galt og endt i katastrofer.

De skvaldrende samfunnsklasser forkynner sitt politiske evangelium med nyreligiøs intensitet. Selv Den norske kirke later til å legge større vekt på den nye og politisk korrekte tro enn det 2 000 år gamle utgangspunktet fra Kirkens grunnlegger.

Bispemøtets preses hadde julaften en julebetraktning i avisen Vårt Land. Den handlet i svært beskjeden grad om jul og Jesus, men desto mer om klima. Biskopen i Nidaros fikk samme dag på trykk en tekst i Adresseavisen, som i sin helhet handlet om klima. Jesus-barnet var helt fraværende. Da Sør-Hålogaland fikk ny biskop for tre år siden, intervjuet Avisa Nordland de fem kandidatene. Alle snakket om klima og oljeutvinning – ingen om Kirkens oppdrag: Å forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Nå for tiden er det andre evangelier som later til være i skuddet i Den norske kirke.

Hele det offentlige ordskiftet i Norge preges av hysterisk tilbedelse av tidens klimaguder. Det politiske miljøet, opinionsformidlere og ensrettede massemedier har gitt seg hen til forestillingen om at klimaendringer er menneskers skyld. Skolebarn blir hjernevasket til korrekt klimatro for å passe inn i makthavernes verdensbilde.

Da Eirik Raude dro fra Jæren til Grønland for 1 000 år siden, var øya i vest så grønn og frodig at den fikk navnet Grønland. I vår tid har isen overtatt. Før i tiden var Hardangervidda skogbevokst og det ble i østlandske dalfører dyrket korn langt nærmere fjellet enn i dag. For 20 000 år siden var hele Nord-Europa dekket av is. Når den senere ble borte, skyldes det ikke at det ble startet kullfyrte kraftverk eller at folk kjørte rundt i bensindrevne biler. Temperaturen ble høyere som følge av Solens sterkere bestråling.

Av de såkalte klimagassene som omgir kloden utgjør karbondioksid (CO2) rundt 1 prosent. 96 prosent består av vanndamp. Laboratorietester viser at CO2 og forgasset vann har samme varmebevarende effekt. Bare 4 prosent av CO2-utslippene er en følge av menneskelig aktivitet. Resten besørger naturen ganske av seg selv.

Men likevel er det de fire prosentene som er problemet! Det er pussig at politikere som ikke en gang klarer å få jernbanen i rute nå tror de kan bli herre over vær og vind.

Klimaevangelistene fører verden i feil retning. Det er sult, sykdom og fravær av menneskerettigheter som er utfordringen, ikke væromslag som solen skaper. I mange land brukes evangeliet fra skravlende klimaprofeter til å forsure tilværelsen for folk. Det er ikke uten grunn at fattigfolk i Frankrike ikler seg gule vester og tyr til gatene. I Norge brukes klimaevangeliet aktivt for å overføre en større del av samfunnets driftskostnader fra de best beslåtte til folk med svakere evne til å bære skatte- og avgiftsbyrdene. Det er det som ligger i begrepet «Det grønne skiftet».

Klima er blitt den nye religionen, men vi setter vårt håp til at folk etter hvert ser at den forkynnes av mennesker som i Skriften omtales som falske profeter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s