Skandaløs beregning av global temperatur som ikke eksisterer

Av Arnfinn Langeland -20. oktober 2018 | 07:36154

Sørkysten av Grønland 12 mars i år. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Share9KTweetShare

I en nylig avlagt doktoravhandling har John McLean (oktober 2018), revidert datasett for temperaturmålinger fra 1850 og fram til i dag (Hadley Met Centre og Klimaforskningen ved Universitetet i East Anglia UK). Dataene er benyttet blant annet av FNs klimapanel til sine klimamodelleringer. Konklusjonen er skremmende om mangelfull kontroll og revisjon av tilgjengelige temperaturmålinger både landmålinger og i havet.

De mest kritikkverdige forhold er: ikke dokumenterbare data, store hull med manglende data, feil plasseringer av målestasjoner, bruk av ekstreme målinger som åpenbart er feil, Fahrenheit temperaturer beskrevet som Celsius, og systematiske tilpasninger som gjorde gamle data kaldere og nyere data varmere. Som eksempler kan nevnes at 83°C ble målt i Colombia over 3 måneder i 1978. I en by i Romania ble det målt minus 46°C våren 1953. På ei øy i Karibien ble det målt 0° for en hel måned. For 2 år ble temperaturer for hele Sørlige halvkule, beregnet fra én målestasjon i Indonesia og noen tilfeldige skip.

Nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver har tidligere påpekt vanskeligheten med beregninger av global temperatur ut fra mangelfulle målestasjoner rundt på kloden (Aftenposten 2011, De forunderlige klimamytene). Han hevder at temperaturen etter slutten på den lille istid omkring 1860, har vært fantastisk stabil.

Fra slutten av 1970-årene er det tilgjengelig målinger fra satellitter i Troposfæren og fra bøyemålinger i havet (Universitetet i Alabama, Huntsville, USA). Disse viser ingen stigning i global temperatur de siste 20 år. I NRKs program Folkeopplysningen 3. oktober 2018, ble det presentert en tegneserielignende temperaturkurve for de siste 12000 år etter siste istid. Kurven hadde ingen faglig henvisning, men viste en stabil svakt stigende rett linje fram til slutten av 1970-årene, da den brått steg sterkt som en Hockeykølle.

Dette skulle da «bevise» at klimaet hadde forandret seg på grunn av menneskelig aktivitet. Kurven som er kalt Hockeykølla, ble benyttet av FNs klimapanel i de første rapporter, men senere fjernet da den er feil.  Til slutt i nevnte program viste representant for Klimarealistene, en figur basert på data fra iskjernemålinger på Grønland. Denne viste tydelig tidligere tiders varmebølger som i Bronsealderen, Romertiden og Middelalderen. Da var temperaturen flere grader høyere enn i dag.

Det finnes ingen global middeltemperatur. Dette blir et resultat av utilstrekkelige data og modellberegninger. Hvordan vil du beregne middeltemperatur mellom Arktis, Antarktis og Tropene?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s