Høyre og SV i Facebook-dugnad mot «klimafornektere»: – Vi er så lei!

KLIMADUGNAD: Høyres Stefan Heggelund og SVs Lars Haltbrekken har svart klimafornektere på Facebook. En håndfull spørsmål og innvendinger går igjen blant dem som tviler på at klimaendringene er et resultat av menneskelig aktivitet. Foto: Mats Rønning
KLIMADUGNAD: Høyres Stefan Heggelund og SVs Lars Haltbrekken har svart klimafornektere på Facebook. En håndfull spørsmål og innvendinger går igjen blant dem som tviler på at klimaendringene er et resultat av menneskelig aktivitet. Foto: Mats Rønning

Høyre og SV i Facebook-dugnad mot «klimafornektere»: – Vi er så lei!

Til vanlig er Høyres Stefan Heggelund og SVs Lars Haltbrekken beinharde politiske rivaler. Men på Facebook går de sammen til felts mot såkalte klimafornektere.13. DESEMBER 2018 KL. 18.23 Mats Rønning

– Klimaendringene er ekte og de er skapt av mennesker. Nå bør vi diskutere hvordan vi kan få ned utslippene og nå 1,5 graders målet, framfor å bruke mer tid på klimafornektere, sier Høyres klimapolitiske talsperson Stefan Heggelund til Dagbladet.

- Barnebarna kommer ikke til å tilgi oss

– Barnebarna kommer ikke til å tilgi oss

Han har tatt plass på kontoret til Lars Haltbrekken for en annerledes Facebook-dugnad. Sammen skal de to politiske rivalene svare på spørsmål fra dem som måtte tvile på konklusjonene til FNs klimapanel.

– Vi skal svare ordentlig på innvendingene, men så er det nok. Da må vi bruke tiden mer konstruktivt, sier han.

Gjengangere

Heggelund sier han så å si daglig får henvendelser fra klimafornektere.

– Folk som tar kontakt med en stortingsrepresentant, skal i regelen få svar. Men gjennom denne dugnaden så tror jeg mange vil kunne finne et svar på det de lurer på. For det er mange spørsmål og innvendinger som går igjen, sier han.

– Hvilket spørsmål eller innvending er du mest lei av?

– At det er solaktivitet og ikke CO2-utslipp som forklarer klimaendringene eller at det bare er snakk om naturlige sykluser, sier Heggelund.

– I tillegg er det flere som hevder at temperaturøkningen har tatt en pause. Men det er kun riktig hvis du måler temperatur nær bakken, for den globale middeltemperaturen har økt, tilføyer SVs Lars Haltbrekken.

Får hjelp

Haltbrekken og Heggelund har i Facebook-dugnaden alliert seg med klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero. At den globale oppvarmingen stanset i 1998 og at FNs klimapanel har tatt feil i framskrivningene sine, er blant spørsmålene Samset må svare på igjen og igjen.

Denne grafen er meget dårlig nytt

Denne grafen er meget dårlig nytt

– At klimaendringene ikke har tatt noen pause, blir veldig klart når vi ser på målingene. De siste fire årene er de varmeste noensinne målt, og samtidig stiger havet stadig raskere og isen smelter både i innlandet, Arktis, Grønland og Antarktis. IPCC-argumentet stemmer heller ikke. Det kommer fra noen grafer som helt enkelt ikke er riktige, men som er blitt mye spredt i sosiale medier, sier Samset.

– Naturlige svingninger er alltid en faktor, men de siste 50 årene er det så å si bare vår påvirkning som har drevet de ekstremt raske klimaendringene, fortsetter han.

– Er du lei av klimafornektere?

– Jeg er lei av aggresjonen. Selve spørsmålene må vi tåle å svare på så lenge noen har dem, men personangrep og anklager om skittent spill tar oss ikke framover. Heldigvis blir det stadig mindre av det, sier Samset.

Tapt tid

Haltbrekken i SV sier mye tid er gått tapt siden første IPCC-rapporten kom i 1990.

Attenboroughs dystre advarsel: - Sivilisasjonen vår kan kollapse

Attenboroughs dystre advarsel: – Sivilisasjonen vår kan kollapse

– Hadde vi lyttet til verdens fremste vitenskapsfolk og begynt å kutte utslippene i 1990, i stedet for å møte det med innvendinger om at dette ikke er menneskeskapt, så hadde vi vært på god vei til å løse klimakrisa. Vi har mistet mye verdifull tid, sier han.

Stefan Heggelund viser til at 97 prosent av de ledende klimaforskerne er enige om at klimakrisa er menneskeskapt.

– Føler du deg dårlig og oppsøker 100 leger, så lytter du til de 97 som er enige om at du er syk og trenger medisin, framfor de tre som hevder du er frisk, sier han.

– Avviser Frp-paradoks

For to år siden ville flere profilerte Frp-representanter som Carl I. Hagen, Åse Michaelsen, Christian Tybring-Gjedde, Ulf Leirstein og Morten Wold endre partiprogrammets formuleringer om klimaendringer.

Endringsforslaget ble ikke vedtatt, men slo fast at klimaendringer skyldes naturlige variasjoner og ikke «menneskenes marginale utslipp av klimagasser».

– Er det ikke et paradoks at Høyre samarbeider med Frp i regjering, når du sier at du er lei av klimafornektere?

– Nei, fordi det er regjeringens politikk som gjelder. Jeg har heller aldri vært borte i en Frp-er som har benektet klimaendringene. Politikken de fire ikke-sosialistiske partiene fører, er offensiv og god. Det er det viktigste, sier Heggelund.

Tre «klimamyter»

Her er Haltbrekken og Heggelunds svar på det de mener er de tre vanligste «klimamytene»:

1. «Oppvarmingen har stoppet opp!»

Svar: Ingen sier at temperaturen ved overflaten skal stige like mye hvert år. Det er riktig at oppvarmingen var litt lavere noen år etter 1998, men før det gikk den til gjengjeld veldig raskt. Jordens klima har dessuten fortsatt å varmes opp siden da. De siste fire årene er de varmeste årene som er målt. 

2. «Oppvarmingen er solens skyld!»

Svar: Dette stemmer ikke. Solens aktivitetsnivå er ganske jevnt, og energitilførselen fra solen er relativt stabil over tid. Det må en ekstra faktor til for å forklare den dramatiske globale oppvarmingen. At CO2 og andre klimagasser øker drivhuseffekten er et veletablert faktum, og menneskelig påvirkning er det eneste som kan forklare klimaforandringene som nå måles. 

3. «Det er en naturlig syklus!» 

Svar: Klimaendringer har skjedd gjennom sykluser og variasjoner i Jordens system gjennom alle tider. Men så raske og voldsomme som nå, har ikke endringene vært på mange millioner år. Det nye er at vi globalt slipper ut enorme mengder klimagasser. Det resulterer i at like mye ekstra varmeenergi fanges i atmosfæren som om det hadde gått av 400.000 Hiroshima-bomber hver dag. Menneskelig aktivitet trumfer for tiden de naturlige syklusene – med veldig god margin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s