Ny studie: Sjøisen i Arktis vokser raskere enn før

Det betyr likevel at sjøisen er på retrett.

Markus ThonhaugenJournalistPublisert i dag kl. 13:17Del på FacebookDel på TwitterDel på epost

Det er romfartsorganisasjonen NASA som står bak en ny studie som viser at sjøisen i Arktis fryser raskere i vintermånedene enn tidligere, og at denne trenden vil fortsette i mange tiår fremover.

Ifølge en artikkel på nettstedet Forbes bidrar dette til å bremse tapet av sjøis og dermed utsette dagen hvor Arktis blir helt isfritt.

Godt nytt? Egentlig ikke.

NASA poengterer at dette ikke betyr at klimaendringer ikke finner sted på planeten vår. Den totale mengden sjøis er fortsatt på retrett.

Så hvordan kan det ha seg at sjøisen fremdeles er på tilbakegang, selv når NASA melder om at isen faktisk vokser raskere om vinteren?

Tynnere is

Det handler enkelt forklart om hvordan isen smelter ellers i året.

Selv om sjøisen vokser raskere til i vintermånedene, blir denne effekten mer enn oppveid av smeltingen som skjer i sommermånedene.

Når forskerne sammenligner sjøisen på slutten av sommeren med hvordan det var på 1980-tallet, ser de omtrent en halvering.

Sjøisen i Arktis har faktisk mistet to-tredeler av sin tykkelse siden 1958 der nesten tre-fjerdeleder av isen smelter og reformes hvert år, ifølge kommentaren hos Forbes.

Konklusjonen er altså at det totalt sett går mot et isfritt Arktis, selv i lys av en tilsynelatende positiv trend for vinterisen.

– Overraskende for noen

Lars Henrik Smedsrud er professor ved Universitet i Bergen og Bjerknessenteret, og forsker mye på klimaforhold i Arktis.

Han sier studien bekrefter det han og andre norske forskere har observert i egne studier.

– Det fryser mer om vinteren og det smelter mer om sommeren. Forskjellen mellom vinter og sommer øker. Jeg har veldig tro på at det som kommer fram her er riktige resultater, sier Smedsrud til NRK.

Forrige måned så de amerikanske forskerne i NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) at isen formet seg raskere i november enn det som har vært vanlig i de fleste regioner av Arktis.

– Er det overraskende funn i studien fra NASA?

– Det som er overraskende for noen er at man fortsatt får dekket hele Polhavet med is om vinteren. For å få til det i en situasjon hvor du stadig mister mer og mer av sommerisen, så må det da fryses mer om vinteren. Logisk nok.

Mister is på «vår» side av Arktis

Et økt område isfritt vann om sommeren har ført til økt frekvens av såkalt Rapid Ice Growth, det vil si perioder der mer enn én million kvadratkilometer is dannes over en syvdagersperiode.

Smedsrud påpeker videre at det er regionale variasjoner.

– Nyheten i år var at det manglet mye is i Beringhavet. Vi ser også at det mangler mye is i Barentshavet. Du kan si at det for Polhavet bortover mot Canada og Alaska så er vinterisen omtrent som den pleier, mens det på vår side mangler mye is, avslutter han.

Publisert i dag kl. 13:17

Frykter det er for seint å unngå skrekkscenarioet: – Det er en dødsdom

SLÅR ALARM: Flere forskere slår alarm om at innlandsisen på Grønland kan være «tapt», selv om verden skulle klare å nå togradersmålet i Parisavtalen. Bildet viser en hval som dukker opp i et hull i sjøisen utenfor Grønlands vestkyst. Foto: Kristin Laidre / Reuters / NTB Scanpix
SLÅR ALARM: Flere forskere slår alarm om at innlandsisen på Grønland kan være «tapt», selv om verden skulle klare å nå togradersmålet i Parisavtalen. Bildet viser en hval som dukker opp i et hull i sjøisen utenfor Grønlands vestkyst. Foto: Kristin Laidre / Reuters / NTB Scanpix

Grønland beskrives som en sovende kjempe, som er i ferd med å våkne og skape kaos. Nå frykter forskere det er for seint å skru av vekkerklokka.13. DESEMBER 2018 KL. 13.34 

Nicolai Eriksen

Nicolai Eriksen

Etter Antarktis, finner man den største konsentrasjonen av is på jorda på Grønland. Det gir usedvanlig gode forutsetninger for å studere effektene av global oppvarming, og klimaforskere har de siste tiåra derfor flokket til landet for å studere endringene med lupe.

Som Dagbladet tidligere har omtalt blir rapportene de kommer tilbake med stadig mer urovekkende.

FN-topp etter skremmende værrekord: - Trusselen har aldri vært større

FN-topp etter skremmende værrekord: – Trusselen har aldri vært større

For ett år siden presenterte Nasa ferske funn fra en banebrytende kartlegging av havbunnen rundt Grønlands massive isbreer. Kartleggingen viste at et isområde ved kysten, som er to til fire ganger større enn tidligere antatt, er utsatt for akselerert smelting.

Enkelt forklart vil det si at hastigheten på issmeltingen og påfølgende havstigning vil kunne gå mye fortere enn tidligere antatt. Og utviklingen er så godt som umulig å stoppe.

«Urovekkende», mente to av Norges fremste eksperter på området.

Nå følger den amerikanske glasiologen Jason Box, som er medforfatter av en ny sammenstilling av relevant forskning på området, opp med en langt mer skremmende advarsel:

– Vi kommer til å miste Grønland, sier han til Danmarks Radio (DR).

- Verden må gjennom endringer i et omfang vi aldri før har sett

– Verden må gjennom endringer i et omfang vi aldri før har sett

– En dødsdom

Box, som jobber som professor ved De Nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), sikter naturlig nok ikke til selve øya – men til den frosne iskappen som dekker 75 prosent av Grønlands areal.

– Parisavtalen inneholder en målsetting om maksimalt to graders stigning. To grader er en dødsdom for Grønlands is, sier Box.

Satellittbildene av det gigantiske isfjellet viser dramatisk utvikling - på full kollisjonskurs

Satellittbildene av det gigantiske isfjellet viser dramatisk utvikling – på full kollisjonskurs

Det er snakk om et landområde som er større enn Norge, Sverige, Finland og Tyskland til sammen, og som inneholder is som er anslått å kunne føre til en global havstigning på rundt sju meter – dersom all isen skulle smelte.

Etter flere år med en nedadgående kurve, stiger nå igjen verdens samlede CO₂-utslipp, viser tall fra Global Carbon Project. Men selv om alt utslipp falt drastisk umiddelbart, så er løpet allerede kjørt, skriver DR.

– Selv hvis vi begrenser CO₂-utslippene nå, selv hvis vi overholder målsettingen i Parisavtalen, så kommer vi uansett til å miste innlandsisen på Grønland. Det er bare et spørsmål om hvor fort det kommer til å skje, sier Box.

– Har passert vippepunktet

En ting stadig flere forskere kommer fram til, er at verden høyst sannsynlig allerede har passert et vippepunkt der det ikke lenger er mulig å «redde» innlandsisen på Grønland. En av dem er Kerim Hestnes Nisancioglu.

Spår katastrofe­orkaner: - Redd det kommer overraskende

Spår katastrofe­orkaner: – Redd det kommer overraskende

Han er klimaforsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning som er tilknyttet Universitetet i Bergen, og har i en årrekke studert smeltingen av Grønlandsisen.

– For Arktis og Grønlandsisen har vi nok allerede passert det punktet. Jeg har veldig store vansker med å se for meg et scenario der Grønlandsisen kommer til å stabilisere seg, sier han til Dagbladet.

– Våre utslipp av CO₂ har allerede hatt en så stor innvirkning på klimaet, at vi vil se endringer som kommer til å vedvare i flere hundre år. Og vi ser allerede tegn til at den endringen vi har gjort har passert et kritisk punkt, fortsetter han.

Forskere skremmes av sjokkfunn i Arktis: - Vi har aldri sett noe som dette før

Forskere skremmes av sjokkfunn i Arktis: – Vi har aldri sett noe som dette før

– Nervepirrende

Tidligere antok man at Grønlandsisens vippepunkt – hvor innlandsisen smelter om sommeren uten å vokse igjen om vinteren – ville bli nådd når den globale temperaturøkning er to til fem grader høyere enn ved førindustrielt nivå.

Nyere beregninger tyder på at punktet heller ligger et sted mellom 0,8 grader til 3,2 graders oppvarming, ifølge den ferske rapporten.

– Gjennomsnittstemperaturen har allerede steget med 1,1 grad. Så det er i den grad bekymrende. Spesielt med tanke på at temperaturen i Arktis stiger mye raskere enn på resten av kloden, sier klimaprofessor og leder av Nansen-senteret, Sebastian Mernild, til DR.

I Parisavtalen har et overveldende flertall av verdens nasjoner forpliktet seg til å jobbe mot å ikke overstige to graders økning i den globale gjennomsnittstemperaturen – det mye omtalte togradersmålet.

Urovekkende gigant­sprekk oppdaget i en av Grønlands største isbreer

Urovekkende gigant­sprekk oppdaget i en av Grønlands største isbreer

Nisancioglu er ikke sikker på om det er godt nok.

– Vi er av natur veldig optimistiske, både som mennesker og forskere. Vi ønsker ikke å formidle en dårlig nyhet, og man kan bli litt farget av det. Men vi må forholde oss til realiteten, selv om det er vanskelig å ta inn over seg hvor alvorlig situasjonen faktisk er.

– Det er nervepirrende, for vi vet ikke med sikkerhet hvor fort isen på Grønland kan forsvinne basert på den temperaturøkningen vi ser. Det finnes ikke noe godt svar på det i dag, sier Nisancioglu.SØPPELHJEM: Da marinbiolog i WWF, Fredrik Myhre, oppdaget en undersjøisk søppeldynge midt i Oslofjorden, skjønte han hvor alvorlig plastproblemet var. Hvordan skal vi forhindre at det er mer plast enn fisk i havet i 2050? Hør «Klimapodden: Tolv miljøløsninger»: https://aca.st/8a42bb

Påvirker Norge

Nettopp det er den store utfordringen for forskerne. Der klimaforskning generelt fortsatt er en ung vitenskap, er forskningen på isen i Arktis og Antarktis enda yngre.

– Vi vet heller ikke hvor følsom resten av verden er for en dramatisk endring i Arktis. Men det er ingen tvil om at Arktis har en nøkkelrolle i klimasystemet, sier Bjørn Hallvard Samset, forskningsdirektør ved Cicero senter for klimaforskning.

Enkelt forklart varmes jordkloden opp på midten og kjøles ned på topp og bunn.

– Det skiftende været i Norge kommer som følge av at vi ligger mellom to klimasoner. Når Arktis endrer seg så grunnleggende som nå, så kommer dette til å flytte på seg, sier Samset og legger til:

– Det er ingen tvil om at det påvirker oss. Akkurat hvordan, det er inntil videre usikkert. Men selv om studiene spriker en god del, er det ingen anerkjente studier som sier at det ikke kommer til å skje noe som helst, sier han.

– Et tog som løper løpsk

Nisancioglu var en av de to nevnte forskerne som for ett år siden beskrev de nye funnene som urovekkende.

Det første av mange gigantiske isfjell passerer den lille byen. Det er et dårlig tegn

Det første av mange gigantiske isfjell passerer den lille byen. Det er et dårlig tegn

– Når isen først har begynt å smelte, så kan man ikke stoppe det uten videre. Det er som et tog som løper løpsk, Man kan helt klart bremse den globale oppvarmingen, men issmeltingen er vanskeligere. Effekten av det som har skjedd de siste 30 åra vil komme de neste 100 åra uansett hva vi gjør. Men verden kan sørge for at problemet ikke blir enda større, sa han til Dagbladet den gang.

Ett år seinere sier han, ikke overraskende, at toget ikke viser noen tegn til å bremse.

– Vi ser ikke noen tegn til at isen har roet seg. Om noe så er nok hastigheten akselererende. Isfjellene bryter ut i havet hvert år, og bevegelsene i isen har blitt forsterket.

Men hvorfor skal man egentlig bry seg, hvis verden allerede har sørget for at «Grønlands is er tapt»?

– Se på Antarktis, som er enormt mye større enn Grønland. Der har vi foreløpig ikke sett like store klimaendringer som på Grønland. Hvis vi klarer å begrense klimaendringene før Antarktis begynner å brytes opp, så har vi stoppet et problem som er ti ganger større enn issmeltingen fra Grønland, sier han og legger til:

– Vi har ikke veldig god tid.SKAPER JORDSKJELV: Bresmeltingen og kalvingen på Grønland forårsaker store jordskjelv. Forskere fra universitetet i Swansea har kartlagt hva som skjer etter smeltingen. Video Universitetet i Swansea

Solen dominerar klimatförändringarna, inte koldioxiden

2018/02/24U

Henrik Svenskmark visar hur Solens magnetfält styr undan kosmiska partiklar

(Införde större delen av detta manus)

2018-02-24

Den världsberömde klimatforskaren Henrik Svensmark har visat HUR Solen påverkar klimatet på en välbesökt klimatkonferens i Mölndal den 16 – 17 februari. Där redovisade flera av världens främsta klimatforskare sina rön.

ATT Solen påverkar klimatet rapporterade William Herschel redan 1801, då han funnit ett samband mellan klimatet och det cykliskt varierande antalet solfläckar. Ändå har klimatpanelen IPCC envist negligerat solforskningen och hävdat att Solens verkan är obetydlig.

Svensmark visade hur Solens magnetfält varierar i ett tydligt samband med solfläckscyklerna. Det omsluter jorden och styr åt sidan de positivt laddade kosmiska partiklarna, som kommer från Vintergatans exploderande stjärnor.

Partiklarna kommer med mycket stor hastighet och kolliderar med atmosfärens molekyler, så att klungor av molekyler bildas. Kritiker av teorin har menat att dessa klungor är för små för att bilda kondensationskärnor för vattenånga. Det har varit korrekt, men Svensmark visar nu att de under ett par dagar växer tusen gånger eller en miljon gånger genom att attrahera luftens små partiklar, aerosoler, ex.vis svavelföreningar. De blir då så stora att de bildar kärnor för vattenångans kondensation till små vattendroppar som bildar moln.

Professor Jan-Erik Solheim refererade studier av atmosfärerna på sex av våra grannar i solsystemet, 3 planeter och 3 månar. De visar att balans i energiutbytet med rymden uppstår på hög höjd, c:a 11 km på Jorden. De molekyler, som boxas neråt därifrån, får ökad hastighet av gravitationen och därigenom högre temperatur. Samtidigt stiger trycket. I enlighet med allmänna gaslagen indikeras markens högre temperatur av trycket där.

Ingen verkan av halten koldioxid har kunnat mätas.

Willie Soon är en av de främsta klimatforskarna i USA. Han har studerat dynamiken i klimatets processer. Det är en missuppfattning att en global medeltemperatur kan beskriva klimatet, då dess förändringar är olika på de båda halvkloten och även på olika breddgrader. Solens aktivitet påverkas av planeternas läge i sina banor. Jordens bana runt Solen varierar. Alla dessa svängningar med olika långa perioder överlagras varandra. När vi förstår detta mönster, kan vi bättre förutsäga klimatförändringarna.  

Professor Claes Johnson visade hur IPCC:s hypotes och dess ”klimatmodeller” vilar på ett logiskt felslut, som överdriver verkan av koldioxid c:a 50 ggr.

Nils-Axel Mörner är en av världens främsta experter på havets nivå. I decennier har han besökt många kritiska platser, ex.vis Maldiverna, Kiribati och Bangladesh. Där har ingen stigning alls noterats eller endast en mm/år. IPCC:s förutsägelse om 1 meter till 2100 kan endast förklaras av att de missat att det är 20 grader kallare ovanpå Grönlands is.

Solen har nu gått in i en passiv fas med svagt magnetfält. Det släpper fram många kosmiska partiklar, som gynnar molnbildningen. Mera moln reflekterar mer av Solens värme.

Nu kan vi således vänta oss att klimatet blir kallare.

Parisavtalet är alltså helt meningslöst.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

Politikerne redder verdens klima, eller ….?

De signerte Parisavtalen og var samlet i Polen for å få fram en plan for hva landene må gjøre og rapportere. Klarer de å redde verdens klima? Om 1.5 grader målet nås, får vi mindre ekstreme værutslag? Blir det garantert ikke verre? Hva skjer hvis vi bare når 2-graders målet? Blir klima bedre om man klarer å redusere utslippene av CO₂? Det gjenstår å se!

Vil reduserte utslipp av CO₂ få ned nivået i atmosfæren til nivået på preindustriell tid? Sannsynligvis ikke fordi det er andre kilder til atmosfærisk CO₂.

Få nyhetene servert i innboksen.Meld deg på vårt nyhetsbrev

Var klima bedre i preindustriell tid? Den gang CO₂ i atmosfæren var på nivået 280 ppm (0,028 %)? Det var det nok ikke! Dessuten var nivået 380 ppm og ikke 280 ppm. Økningen i industriell tid var 20 ppm og ikke 120 ppm. Men så var heller ikke den globale oppvarmingen dramatisk. Modellprognosene bommet gang på gang.

Hvor langt ned kan CO₂ innholdet komme før det går ut over planteliv og matproduksjon?

Alle produkter, klær og hjelpemidler, vi omgir oss med kommer fra oljen. Hvordan skal vi klare oss uten?

Disse spørsmålene bør de godeste klimaforskere besvare!

Klarer politikerne, som var i Polen, å redde verdens klima? Er det støtte for det i klimaforskningen?

FNs CO2 svindel har svekket Europas økonomi og gitt oss en hel generasjon politikere med grønt virus på hjernen. CO2 = Global oppvarming? Moderne tids største bløff.

Hvorfor havnet CO2 debatten hvor den er i dag i verdenspolitikken?

Ved jordens tilblivelse (4-5 milliarder år siden) besto atmosfæren av ca 80% eller 800 000 ppm CO2. Siden har nivået sunket jevnt og trutt til 250-450 ppm som vi har hatt de siste 10 000 år, etter siste istid. Dette er fakta.

For ca 600 – 700 millioner år siden inneholdt atmosfæren ca 20 ganger dagens nivå av CO2 (7500 p.p.m.). På denne tid var det ISTID på jorden.1000m til 3000m tykk is lå ned til Hamburg og New York.( Linder 2009)

For ca 550 millioner år siden var CO2 nivået ca 5000ppm og vi hadde tropisk klima her i Norge. (Engene og Tullberg 2007)

I bronse alderen var temperaturen i Norge ca 2,5 grader høyere enn i dag, og det vokste furuskog på Hardangervidda. På den tiden var det ikke mange som kjørte Cadillac, eller sagt på en annen måte, menneskelig aktivitet var ikke årsaken til denne perioden med høyere temperatur.

År 850-1300 oppsto en midlertidig varme periode og vikingene bosatte seg på Grønland. De dyrket korn, nærmere bestemt bygg, i en periode.   År 1400-1500 ble det igjen kaldt.

Vær og temperatur varierer alltid, to dager, to år og to århundrer blir aldri like. Dette kan leses fra historien, derfor er det merkelig man plutselig de senere tiår fikk for seg at disse variasjoner er menneskeskapte. Temperaturen varierer både lokalt og globalt, lokale variasjoner skyldes endringer av vind og havstrømmer, de globale variasjoner styres først og fremst av solens varierende aktivitet, men kan også påvirkes av meget store vulkanutbrudd eller nedslag fra verdensrommet. Hvordan kan menneskers meget små utslipp av CO2 påvirke noe som helst? Vi frigjør nå cirka 37 Giga tonn CO2 pr år ved bruk av kull, olje og gass. Rett etter siste finanskrise 2009 var utslippene cirka 32 Giga tonn pr år. Denne CO2 mengden slippes ut i naturens buffersystem  som inneholder cirka 300 000 Giga tonn CO2. Slipper vi ut dagens mengde i 100 år fremover vil vi øke CO2 mengden med cirka 1,3 %, totalt ubetydelig i alle sammenhenger.

Den siste million år har vi hatt 8 istider med 8 varme perioder innimellom. En istid varer ca 80-100 tusen år og varme periodene varer ca 10-15 tusen år. Det er nå ca 12 000 år siden siste istid, så i løpet av noen tusen år er nok en ny istid på vei.De store istidene styres av jordaksens vinkel. Den varierer mellom 22,1 og 24,5 grader. Vinkelen er nå 23,5 grader. En syklus tar ca 41 000 år.

Det har vært snakket mye om is smelting og stigende hav nivå. Hva er fakta? Isen på Sør polen “vokser”. Gjennomsnitts-temperaturen har sunket fra – 49,5 til -50,5 grader de siste 50 år. Roald Amundsens telt ligger nå 11m under overflaten. Isen på Grønland “vokser”. Et fly som nødlandet i 1942 på Grønnlands isen ble gravet ut på 90 tallet, det lå da 82 meter under isoverflaten. Isen hadde lagt på seg ca 1,6m pr år.

Når isbreer “vokser” kalver de mye.  Når isbreer smelter trekker isbreen seg innover på land, og kalving opphører.  Når is oppnår en tykkelse på 2-3 km blir trykket så stort at isen opptrer plastisk, og is trykkes ut på sidene, langs vannkanten, derfor kalver isbreene og store isfjell flyter ut på havet. Is kan aldri bli særlig tykkere enn 3 km, da er trykket så stort at is tyter ut langs kanten av isbreen. Jordens to store isbreer på Sydpolen og Grønland tilføres så mye nedbør at de er i balanse, noe de har vært i 100 000 vis av år, med visse tidsbegrensede variasjoner. Temperaturen varierer stort sett mellom -15 og -50 grader C. Is smelter når temperaturen er over 0 grader, grunnskolen hadde dette i pensum den gang skolen fortsatt var bra. I dag bedriver dessverre undervisningssystemet ren propaganda som understøtter FNs CO2 svindel, noe som svekker norsk økonomi.

“Skrekk filmene” som klima-mafiaen har sendt på Tv de siste år, med kalvende isfjell fra Grønland og Sydpolen, som sannhets bevis på at isen smelter er feil. Disse “skrekk-filmer” bekrefter bare at de er uvitende og mangler kunnskap. En hver med en smule tankegang bør forstå dynamikken i en isbre.  Propaganda filmer som vi har fått se de siste år har samme metodikk og oppbygning som filmer benyttet på 1930 tallet, av en ikke ukjent krabat. Filmene ønsker å bygge på frykt hos uvitende seere som ikke får alle fakta på bordet. Og frykt er det FN og alle klimahysterikere ønsker å skape hos den jevne befolkning, da blir de lydige og mottakelige for høye avgifter på energi (CO2 er jo farlig).

Gjennomsnittlig isdekke rundt Nordpolen påvirkes av blant annet Stillehavsstrømmen PDO (Pacific Decadal Oscillation). Denne havstrøm veksler ca hvert 40-45 år. Den strømmer opp langs vestkysten av Alaska, og fører varmt vann inn i Nordpol bassenget. Denne havstrøm snudde igjen vinteren 2007-2008, noe som vil gi gradvis lavere vanntemperatur i Nordpolbassenget, som igjen gir et større gjennomsnittlig isdekke. Mer is gir større refleksjon av varme ut i verdensrommet, resultatet er kjøligere vær rundt Nordkalotten spesielt i vinterhalvåret frem til ca 2050, da havstrømmen PDO igjen snur. Her i Norge vil vi oppleve dette som noe lengre, kjøligere og derved mer snørike vintre frem mot 2050, noe liknende de vintre vi hadde på 1940-1950 og 1960 tallet. Da Amundsen seilte Nordvest passasjen i 1903-1906 møtte han mye is, hadde Amundsen ventet til 1932 kunne han ha seilt i nærmest isfritt farvann i de samme områder.  Et eksempel fra USA: Vinteren 2010 frøs grønnsaker på friland i Midtvesten til langt ned i Mexico, og grønnsakprisene ble tre doblet. Sist dette skjedde var i 1952. Vinteren 2017-2018 er et eksempel på denne lengre og noe kjølige vinter vi vil oppleve mer av frem mot cirka 2050. Men husk, vær og temperatur er aldri likt noen dag eller år, været varierer alltid.

FN s klimapanel påstår at et høyere CO2 nivå vil gi en høyere temperatur på kloden. Øker CO2 nivået til 550 p.p.m. så er det snart ingen vei tilbake- vi vil havne i en oppadgående temperatur spiral. Hvordan kan dette skje? CO2 har svært liten effekt som klimagass. Vanndamp utgjør ca 97 % (+-1 %) av klimagass effekten som gjør det levelig på jorden. De andre gasser i atmosfæren har en ubetydelig effekt.

Hvordan kom vi da hit vi er i dag? Vi hadde et mye høyere CO2 nivå i tidligere tider. Hvis høye nivåer av CO2 gir høye temperaturer, så ville vi vel ikke ha eksistert? Jorden hadde istider da CO2 nivået var 20 ganger høyere enn i dag. I bronsealderen var CO2 nivået omtrent som i dag, og temperaturen var ca 2,5 grader høyere. Dette kan kun forklares ved varierende aktivitet på solen.

De små globale variasjoner i temperatur(mellom de store istider) styres av solens aktivitet. Høy solaktivitet gir mye elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling fra solen blokkerer for kosmisk stråling fra verdensrommet. Mindre kosmisk stråling fra verdensrommet fører til dannelse av mindre aerosoler i atmosfæren. Mindre aerosoler i atmosfæren fører til dannelse av mindre gjennomsnittlig skydekke. Høy solaktivitet fører altså til at det dannes mindre skyer i atmosfæren, og vi får høyere temperatur her på jorden. Det motsatte skjer ved lav aktivitet på solen.

Hvor relevant og realistisk er såkalt klimaforskning når man erkjenner det er solens varierende aktivitet som styrer varierende temperatur på jorden? Pr dato er det umulig å forutsi solens varierende aktivitet, ergo er all såkalt klimaforskning som finansieres av verdens «grønne politikere» uten praktisk betydning og mening. «Klimaforskning» i dagens samfunn er en politisk aktivitet som brukes for å understøtte FNs CO2 svindel og nå politiske mål.

Temperaturen kan også påvirkes av uvanlige hendelser som store vulkan utbrudd og nedslag fra verdensrommet, noe som vil medføre at mye støv/partikler samles i høyere luftlag i atmosfæren. Støvlaget vil redusere innstråling fra solen med lavere temperatur og redusert fotosyntese som resultat. Man antar det var et stort nedslag fra verdensrommet som var årsaken til dinosaurenes endelikt på jorden, dette ga muligheter for pattedyr og senere oss mennesker. Det er foretatt beregninger som viser hvis India og Pakistan skulle havne i atomkrig, og de brukte hele sitt arsenal av atomvåpen, vil det påvirke klimaet i flere år. Store mengder støv vil bli fraktet opp i de høyere lag av atmosfæren, dette vil føre til mindre innstråling, lavere fotosyntese, lavere temperatur. Konsekvensen vil bli lavere matproduksjon, med det resultat at mange vil sulte. Et tilfelle av dette fenomen opplevde vi her i det Nord Atlantiske område når USA og Europa reduserte forbruket av kull med dårlig forbrenning. Det lå en «støvsky» over USA/Europa som ble gradvis borte de siste 100 år med det resultat at gjennomsnittstemperaturen i det Nord Atlantiske område har steget cirka 0,5 grader i samme tidsrom. Dette er faktisk den eneste virkelige effekt når mennesker bruker hydrokarboner, støv i de høyere luftlag hindrer innstråling fra solen og temperaturen synker noe så lenge støvskyen vedvarer.    

CO2 innholdet i vann og luft fordeles i forhold 50 -1 ved 25 grader og normal trykk.( Henrys lov). Kaldere vann tar opp mer CO2, varmere vann slipper ut CO2.( sett en Cola i solen, den blir fort daff)

Havet inneholder altså 98 % av CO2 ved 25 grader, luften 2 %. De siste 100 år har sol aktiviteten ført til en temperatur økning i havet på 0,6 grader. Dette har ført til at havet har sluppet ut mer CO2 og vi har fått et stigende innhold av CO2 i luften. Når sol aktiviteten igjen fører til lavere temperatur vil havet ta opp mer CO2 og CO2 nivået i luften vil igjen synke.
Det er temperaturen som styrer CO2 nivået, og ikke CO2 nivået som styrer temperaturen. Og temperaturen er styrt av solens aktivitet.

Havet (spiser) og bunnfeller CO2 uavbrutt og havets bufferevne er nærmest uendelig.
I Jordklodens naturlige kretsløp finnes det i dag ca 299 000 giga tonn CO2.  Denne CO2 mengden fordeler seg som følger. I atmosfæren ca 3000 giga tonn. I havet ca 150 000 giga tonn. Som karbonat på havbunnen ca 146 000 giga tonn. Fordelingen av CO2 mellom hav og luft  er 50-1 ved 25 grader C. ( Henrys lov).  Videre fordeler CO2 mengden i havet seg mellom oppløst i vannet og avsetninger som karbonat på havbunnen i forhold ca 1-1,( massefordelingsloven).
Mennesker slipper nå i 2018 ut ca 37 giga tonn CO2 pr år, ca 0,0123 % av total mengde i kretsløpet. Før finanskrisen 2006-2007 lå utslippet på cirka 36 Giga tonn CO2, utslippet ble redusert noe etter finanskrisen (økonomien krympet) 2008 til cirka 32 gigatonn i 2010.
Slipper vi ut dagens CO2 mengde i 100 år fremover blir det ca 3700 giga tonn. I naturen vil det bli fordelt som følger:

Cirka.       1.    %      i   Atmosfæren.

Cirka.       50.   %     i   Havet.

Cirka.       49.   %         Som karbonat på havbunnen.

Overstående fordeling skjer med det CO2 som naturen ikke lagrer som hydrokarboner. Hvor mye CO2 som lagres som hydrokarboner pr år i naturen er ikke tallfestet. Men ser en bort fra dette, vil 100 år med dagens CO2 utslipp føre til en økning av CO2 i luften på ca 1,3 % eller 4-5 ppm. Dette er totalt ubetydelig i alle sammenhenger.

Det tar noe tid for CO2 å blande seg i havet, og derfra til å bindes som karbonat. Derfor er CO2 nivået i luften på grunn av våre utslipp ca 20-25 p.p.m. høyere enn “naturlig” nivå. Hvis alle CO2 utslipp stanset i dag ville nivået stabilisere seg ca 20-25 p.p.m. under dagens nivå etter noe tid. Forutsatt at temperaturen i havet er konstant. ( Solaktiviteten bestemmer temperaturen).   Ca 4 % av den til enhver tid CO2 mengde i luften stammer fra menneskers aktivitet. Dette måles via isotop målinger av C12 og C13. Ca 96 % stammer fra naturens CO2 omsetning.

Tar en utgangspunkt i fakta som viser at vi med dagens utslippsmengde på ca 37 giga tonn CO2 pr år vil føre til en økning av CO2 nivået på ca 1,3 % eller 4-5 p.p.m. etter 100 år. På grunn av naturens fortløpende lagring av hydrokarboner vil det riktige nivå være noe lavere.  Hva er man egentlig redd for?

Det er anslått at all biomasse på land(dvs skoger etc) inneholder ca 2800 giga tonn CO2. På grunn av dårlig politikk fra FN/EU (og våre egne politikere)de siste 40 år opplever verden en rask nedhugging av planetens urskoger. Cirka 6-8 Giga tonn CO2 frigjøres hvert år grunnet nedhugging av regnskog/urskog. En hovedårsak til nedhugging av skog i senere år er vestens bruk av biodrivstoff, noe som båndlegger enorme landområder fra matproduksjon. Cirka 40 % av mais dyrket i USA går til etanolproduksjon (biodrivstoff), dette hever prisen på mais i verden, det blir mer lønnsomt å hugge ned skog og dyrke mat.  FNs dårlige politikk i u-land påfører verden i våre dager en enorm befolkningseksplosjon i Afrika og Asia. En sulten man kan selvfølgelig ikke leve av trær, derfor rydder han skogen og dyrker mat. Dagens FN politikk i Afrika vil føre til at Afrikas skoger er borte for en stor del om 50-70 år. Naturen er heldigvis «smartere» enn våre åndssvake politikere, cirka 70 % av naturens CO2 omsetning foregår i havet, derfor vil en reduksjon av jordens skoger ikke lage store problemer. De to alvorligeste konsekvenser ved bruk av biodrivstoff er økt nedhugging av regnskog som reduserer artsmangfoldet og dyrere mat til verdens fattige. Slike «bagateller» er tydeligvis uten betydning for dumme, naive vestlige politikere som leker grønn politikk. En uvesentlig konsekvens ved bruk av biodrivstoff er økt forbruk av energi i verden og derved et økt utslipp av CO2. (Det hele er tragikomisk når en vet motivet til våre naive grønne politikere er lavere utslipp av CO2).

Hvordan kan det ha seg, at en gal konklusjon, nemlig at menneskers forbruk av hydrokarboner vil føre til global oppvarming, er blitt en “offisiell sannhet”?  Dagens forbruk av hydrokarboner vil øke CO2 nivået i luften med 4-5 p.p.m. etter 100 år. DETTE ER HELT UTEN BETYDNING.

HVORDAN kunne CO2 og global oppvarming bli et av moderne tids største politiske tema?  Hva er agendaen og dynamikken bak denne utvikling- og hvem står bak?
Rundt 1980 var vel mesteparten av kampen for arbeiderenes rettigheter vunnet. Når en kan få 100 % lønn uten å arbeide, ja da er det ikke så mye mer å hente på den fronten. Etter hvert kom miljøkampen opp som en stadig viktigere sak i det politiske miljø. FNs CO2 svindel gjorde det plutselig mulig å vekke til live frykten for katastrofe, dette ga ny glød i mange valgkamper. Erik Solheim (SV) uttalte på 1980 tallet hvor mye havet ville stige frem til år 2000, noe som var feil. Som «hundre» andre løgner fremført av særlig venstresiden (etter hvert alle globalister) for å skremme den jevne innbygger til å godta høye avgifter på energi.

Det finnes et stort byråkrati og politisk miljø som gjennom FN ønsker å styre og kontrollere verden. Særlig her i det super byråkratiske Europa. Avgifter på CO2 er drømmen for disse byråkrater. Ved å få folk til å tro at CO2 er farlig for verden, gjorde man en” god gjerning” samtidig som byråkratene ville få tilgang til en utømmelig finansierings kilde. Dette ville gjort det mulig å” byråkratisere” i mange ti- år. Den største trussel mot det moderne velferdssamfunn er skrivebords folk og byråkrater. De produserer ingen verdier, tvert imot, de senker verdiskapningen mens de spiser av lasset.

Videre, mange i verdens industriland har sett muligheter til å tjene penger på frykten for katastrofe. Den letteste måten å bli rik på er å få bevilgninger fra politikere som ønsker å vinne valg, de betaler gjerne dobbel pris for hva som helst som kan gi dem seier.

Til slutt, forskere som har snakket sannheten om CO2 fra 90 tallet har ikke fått bevilgninger. De som har hjulpet Solheim & co å vinne valg har fått millioner.

1 giga tonn = 1 milliard tonn. =  1 000 000 000 000 Kg.

Konklusjon.

Karbondioksid – CO2 er ikke giftig eller skadelig for miljøet. Den er livets gass, som inngår i fotosyntesen og all plante- og algevekst på kloden. Restproduktet fra fotosyntesen er oksygen som igjen er nødvendig for de fleste levende organismer på jorden. Økninger av CO2 i luften har nærmest ingen virkning på global oppvarming, men derimot stor virkning på økt plantevekst.

Dagens nivå på ca 390ppm CO2 gjør det mulig å produsere mat til verdens befolkning. Nivået på ca 280 p.p.m. som vi hadde for 200 år siden ville gitt oss 10-20 % lavere avlinger i jord- bruket.CO2 vil bli et verdifullt råstoff for produksjon av for, drivstoff og byggematerialer i løpet av noen tiår. Hvis noen skulle lykkes med å lagre store mengder CO2 i undergrunnen (til store kostnader), vil det bli sett på som en forbrytelse om noen år.

Når sannheten om CO2 bløffen blir forstått og akseptert i det politiske miljøet må vi forvente alle CO2 relaterte avgifter i det norske samfunn fjernes omgående. Dyr energi gjør samfunn fattige, billig energi gjør samfunn rikeDen grunnleggende forskjell mellom livet i steinalderen og dagens moderne samfunn er prisen på energi. Når politikere avgiftsbelegger energi svekkes samfunnets verdiskapningsevne. Verden vil aldri mangle energi, husk, solen bestråler jorden med cirka 13 000 ganger mer energi enn vi bruker pr år. Vi har påvist hydrokarboner tilsvarende  mer enn 13 billioner fat olje, vi har brukt cirka 1,5 billioner fat siden 1860. I tillegg finnes enorme mengder energi i form av metanhydrater på havbunnen som ikke er særlig kartlagt pr dato.

www.EbNorge.no  05-2010.  Redigert 03-2018.  Per Øivind Næss.     Facebook: Et Bedre Norge.no2018-03-25Previous Post: Norges kraftforsyning er unik i verden, ingen andre har så billig el-kraft, synd Stortinget ikke lar oss utnytte denne fordel fullt ut.Next Post: Globalistene på Stortinget har svekket norsk økonomi over flere tiår, er Norge tjent med denne utvikling? Stortinget er dominert av politikere som er mer lojale mot EU og FN enn det norske folk.

Høyre og SV i Facebook-dugnad mot «klimafornektere»: – Vi er så lei!

KLIMADUGNAD: Høyres Stefan Heggelund og SVs Lars Haltbrekken har svart klimafornektere på Facebook. En håndfull spørsmål og innvendinger går igjen blant dem som tviler på at klimaendringene er et resultat av menneskelig aktivitet. Foto: Mats Rønning
KLIMADUGNAD: Høyres Stefan Heggelund og SVs Lars Haltbrekken har svart klimafornektere på Facebook. En håndfull spørsmål og innvendinger går igjen blant dem som tviler på at klimaendringene er et resultat av menneskelig aktivitet. Foto: Mats Rønning

Høyre og SV i Facebook-dugnad mot «klimafornektere»: – Vi er så lei!

Til vanlig er Høyres Stefan Heggelund og SVs Lars Haltbrekken beinharde politiske rivaler. Men på Facebook går de sammen til felts mot såkalte klimafornektere.13. DESEMBER 2018 KL. 18.23 Mats Rønning

– Klimaendringene er ekte og de er skapt av mennesker. Nå bør vi diskutere hvordan vi kan få ned utslippene og nå 1,5 graders målet, framfor å bruke mer tid på klimafornektere, sier Høyres klimapolitiske talsperson Stefan Heggelund til Dagbladet.

- Barnebarna kommer ikke til å tilgi oss

– Barnebarna kommer ikke til å tilgi oss

Han har tatt plass på kontoret til Lars Haltbrekken for en annerledes Facebook-dugnad. Sammen skal de to politiske rivalene svare på spørsmål fra dem som måtte tvile på konklusjonene til FNs klimapanel.

– Vi skal svare ordentlig på innvendingene, men så er det nok. Da må vi bruke tiden mer konstruktivt, sier han.

Gjengangere

Heggelund sier han så å si daglig får henvendelser fra klimafornektere.

– Folk som tar kontakt med en stortingsrepresentant, skal i regelen få svar. Men gjennom denne dugnaden så tror jeg mange vil kunne finne et svar på det de lurer på. For det er mange spørsmål og innvendinger som går igjen, sier han.

– Hvilket spørsmål eller innvending er du mest lei av?

– At det er solaktivitet og ikke CO2-utslipp som forklarer klimaendringene eller at det bare er snakk om naturlige sykluser, sier Heggelund.

– I tillegg er det flere som hevder at temperaturøkningen har tatt en pause. Men det er kun riktig hvis du måler temperatur nær bakken, for den globale middeltemperaturen har økt, tilføyer SVs Lars Haltbrekken.

Får hjelp

Haltbrekken og Heggelund har i Facebook-dugnaden alliert seg med klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero. At den globale oppvarmingen stanset i 1998 og at FNs klimapanel har tatt feil i framskrivningene sine, er blant spørsmålene Samset må svare på igjen og igjen.

Denne grafen er meget dårlig nytt

Denne grafen er meget dårlig nytt

– At klimaendringene ikke har tatt noen pause, blir veldig klart når vi ser på målingene. De siste fire årene er de varmeste noensinne målt, og samtidig stiger havet stadig raskere og isen smelter både i innlandet, Arktis, Grønland og Antarktis. IPCC-argumentet stemmer heller ikke. Det kommer fra noen grafer som helt enkelt ikke er riktige, men som er blitt mye spredt i sosiale medier, sier Samset.

– Naturlige svingninger er alltid en faktor, men de siste 50 årene er det så å si bare vår påvirkning som har drevet de ekstremt raske klimaendringene, fortsetter han.

– Er du lei av klimafornektere?

– Jeg er lei av aggresjonen. Selve spørsmålene må vi tåle å svare på så lenge noen har dem, men personangrep og anklager om skittent spill tar oss ikke framover. Heldigvis blir det stadig mindre av det, sier Samset.

Tapt tid

Haltbrekken i SV sier mye tid er gått tapt siden første IPCC-rapporten kom i 1990.

Attenboroughs dystre advarsel: - Sivilisasjonen vår kan kollapse

Attenboroughs dystre advarsel: – Sivilisasjonen vår kan kollapse

– Hadde vi lyttet til verdens fremste vitenskapsfolk og begynt å kutte utslippene i 1990, i stedet for å møte det med innvendinger om at dette ikke er menneskeskapt, så hadde vi vært på god vei til å løse klimakrisa. Vi har mistet mye verdifull tid, sier han.

Stefan Heggelund viser til at 97 prosent av de ledende klimaforskerne er enige om at klimakrisa er menneskeskapt.

– Føler du deg dårlig og oppsøker 100 leger, så lytter du til de 97 som er enige om at du er syk og trenger medisin, framfor de tre som hevder du er frisk, sier han.

– Avviser Frp-paradoks

For to år siden ville flere profilerte Frp-representanter som Carl I. Hagen, Åse Michaelsen, Christian Tybring-Gjedde, Ulf Leirstein og Morten Wold endre partiprogrammets formuleringer om klimaendringer.

Endringsforslaget ble ikke vedtatt, men slo fast at klimaendringer skyldes naturlige variasjoner og ikke «menneskenes marginale utslipp av klimagasser».

– Er det ikke et paradoks at Høyre samarbeider med Frp i regjering, når du sier at du er lei av klimafornektere?

– Nei, fordi det er regjeringens politikk som gjelder. Jeg har heller aldri vært borte i en Frp-er som har benektet klimaendringene. Politikken de fire ikke-sosialistiske partiene fører, er offensiv og god. Det er det viktigste, sier Heggelund.

Tre «klimamyter»

Her er Haltbrekken og Heggelunds svar på det de mener er de tre vanligste «klimamytene»:

1. «Oppvarmingen har stoppet opp!»

Svar: Ingen sier at temperaturen ved overflaten skal stige like mye hvert år. Det er riktig at oppvarmingen var litt lavere noen år etter 1998, men før det gikk den til gjengjeld veldig raskt. Jordens klima har dessuten fortsatt å varmes opp siden da. De siste fire årene er de varmeste årene som er målt. 

2. «Oppvarmingen er solens skyld!»

Svar: Dette stemmer ikke. Solens aktivitetsnivå er ganske jevnt, og energitilførselen fra solen er relativt stabil over tid. Det må en ekstra faktor til for å forklare den dramatiske globale oppvarmingen. At CO2 og andre klimagasser øker drivhuseffekten er et veletablert faktum, og menneskelig påvirkning er det eneste som kan forklare klimaforandringene som nå måles. 

3. «Det er en naturlig syklus!» 

Svar: Klimaendringer har skjedd gjennom sykluser og variasjoner i Jordens system gjennom alle tider. Men så raske og voldsomme som nå, har ikke endringene vært på mange millioner år. Det nye er at vi globalt slipper ut enorme mengder klimagasser. Det resulterer i at like mye ekstra varmeenergi fanges i atmosfæren som om det hadde gått av 400.000 Hiroshima-bomber hver dag. Menneskelig aktivitet trumfer for tiden de naturlige syklusene – med veldig god margin.

Mot overtid for klimaforhandlinger i Polen – vanskelige saker fortsatt uløst

KATOWICE (VG) Avstanden mellom partene virker stor kort tid før klimamøtet i Polen skal avsluttes. Forhandlingene kommer trolig til å gå på overtid.

Publisert:14.12.18 18:09 Oppdatert: 14.12.18 18:32

De nesten 200 landene på møtet i den polske byen Katowice prøver fredag kveld å bli enige om et regelverk for iverksettelsen av Parisavtalen. Miljøministre fra en lang rekke land er til stede i innspurten, og Norge er representert med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Vi fikk lagt frem en ny tekst i går. Responsen var at mange av landene markerte gamle standpunkter. Alle har ting her inne som de er for, men det er stor avstand. Jobben nå er å finne steg fremover, slik at de som er for den nye teksten fortsatt skal være med. Jeg tror alle skjønner alvoret, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som selv har vært med i en gruppe ministre som har ledet sluttforhandlingene om regelverket for Parisavtalen.

– Det handler ikke bare om å bli enige, men å bli enige om noe som er bra, og ikke ty til enkle løsninger. Det er et veldig press for å bli enige på alle områder, understreker han.LES OGSÅ«At Polen skulle gi slipp på kullet, er som om Saudi-Arabia skulle gi slipp på oljen»

Nestleder Marianne Karlsen i det norske forhandlingsteamet er likevel forsiktig optimistisk til at landene skal komme til enighet til slutt.

KLIMATEAM: Forhandlingsnestleder Marianne Karlsen (t.v.) holder frem det siste utkastet til den såkalte regelboka for Parisavtalen. Ved sin side har hun forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og kommunikasjonsrådgiver Jo Randen under en pressebrief på det norske kontoret under klimakonferansen COP24 i Katowice.
KLIMATEAM: Forhandlingsnestleder Marianne Karlsen (t.v.) holder frem det siste utkastet til den såkalte regelboka for Parisavtalen. Ved sin side har hun forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og kommunikasjonsrådgiver Jo Randen under en pressebrief på det norske kontoret under klimakonferansen COP24 i Katowice. Foto: Stian Eisenträger, VG

– Dramatikken pleier å utspille seg når utkast til tekster blir lagt frem, men slik var det ikke nå. Møtene har ikke vært preget av prosedyreprat eller protester. Det er et godt tegn at alle forholder seg til tekstene, sier hun.LES OGSÅForskere: 1,5 grader oppvarming globalt kan bli 3 grader i Norge

Det norske forhandlingsteamet er imidlertid bekymret for at teksten om den såkalte globale ambisjonsmekanismen, altså hvordan vurderingen av hvor verden står med tanke på å nå opp til målene i Parisavtalen og hvordan man skal få progresjon for å oppnå målene, har svakheter.

– Det er en bekymring at vi har en tekst så sent i forhandlingene som er svak. Det jobbes med å få den opp på et nivå som alle landene kan leve med, forteller Karlsen.Dette skjer hvis kloden blir varmere 01:2601:26

FAKTA: PARISAVTALEN

* Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015. Den trådte formelt i kraft 4. november 2016.

* Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

* Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år.

* I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.

* Et mer detaljert regelverk for gjennomføringen av Parisavtalen skal etter planen vedtas på det store klimamøtet i Katowice i Polen denne uken.

Kilder: UNFCCC, NTB

Klimaforhandlingene skal etter planen avsluttes fredag, men landene på møtet neppe blir ferdig i tide.

– Dette kan gå betydelig over tiden. Spørsmålet er nok om de blir ferdig lørdag eller søndag, sier forskningsdirektør Steffen Kallbekken ved forskningssenteret CICERO ifølge NTB.

Samtidig er det vanskelig å vite hvor fastkjørt samtalene er, siden møtene i innspurten holdes bak lukkede dører. Et nytt utkast til avtaletekst ble lagt fram fredag av den polske statssekretæren Michal Kurtyka, som leder møtet.

– Men det er uklart om alle landene stiller seg bak utkastet, sier Kallbekken til NTB.LES OGSÅMørk realisme i Katowice

Ett av de vanskelige temaene er reglene for hvordan landene skal rapportere om hvor mye klimagasser de faktisk slipper ut. Disse reglene vil være mindre strenge for de fattigste landene, men det har vært stor uenighet om hva slags krav som skal stilles til raskt voksende utviklingsland som Kina.

En annen vanskelig sak er rike lands finansiering av klimatiltak i fattige land. I Parisavtalen står det at rike land skal skaffe til veie 100 milliarder dollar per år fra 2020, men det er fortsatt uklart hvordan dette i praksis skal skje.

Et annet vanskelig spørsmål knytter seg til hvordan USA, Russland, Saudi-Arabia og Kuwait skal være med på å ta inn og anerkjenne FNs klimapanel sin 1,5-gradersrapport, som ble lagt frem tidligere i år.LES OGSÅNy økning i utslippene av CO₂

– Vi er på et kritisk punkt i konferansen, som vil vise om landene har forstått 1,5-gradersrapporten og tar konsekvensene av den. Landene må finne en vei fremover. Hva skal de gjøre fremover? Vil de øke ambisjonene om utslippskutt, som er det smarte å gjøre nå? sier Jennifer Morgan i Greenpeace International på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

FAKTA: GLOBALE KLIMAENDRINGER

* Gjennomsnittstemperaturen på jorda ligger nå omtrent 1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Noen deler av verden opplever raskere temperaturøkning enn andre.

* Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

* Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

* Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder.

* Økende temperatur på jorda fører til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømt, og verdens matproduksjon kan bli truet.

* Endringene i klimaet ventes å bli kraftigere i løpet av de neste tiårene.

Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB

– I vranglås

Et av de viktigste landene i forhandlingene er Kina, verdens største utslippsnasjon.

Den kinesiske forhandlingslederen Xie Zhenhua kom torsdag med sprikende signaler og advarte blant annet om manglende fremdrift, ifølge NTB.LES OGSÅKlimakrisen: Ingen kan si at vi ikke ble varslet

– Forhandlingene er i vranglås på viktige områder, sa Xie. Han la til at Kina ikke vil akseptere at andre land går bort fra løftene de ga da Parisavtalen ble fremforhandlet i 2015.

Samtidig antydet Xie at han kan godta at regelverket for gjennomføringen av Parisavtalen kan være det samme for Kina som for rikere land.LES OGSÅFN: 2018 kan bli blant verdens varmeste år

– Noen utviklingsland kan trenge større fleksibilitet, mens andre kan frivillig gjøre mer og godta felles standarder, sa den kinesiske forhandlingslederen, ifølge nettstedet Climate Home News.Dette kan løse verdens plastproblem 

– Gigantiske kostnader

Selv om USAs president Donald Trump har sagt han vil trekke USA fra Parisavtalen, har dette så langt ikke skjedd. Også amerikanske forhandlere deltar derfor i samtalene om gjennomføringen av avtalen i Katowice. Ifølge Climate Action Network har de amerikanske forhandlerne bidratt konstruktivt i forhandlingene.LES OGSÅRapport: 0,5 grader kan «redde» Arktis

Trump sa i et intervju torsdag at Parisavtalen ville ha kostet USA mange tusen milliarder dollar, uten at landet hadde fått noe tilbake. Men den tyske miljøministeren Svenja Schulze mener kostnaden ved ikke å bremse klimaendringene er langt høyere.

– Hvis vi lar deler av denne planeten bli ubeboelig, vil det føre til gigantiske kostnader, sier hun ifølge NTB.LES OGSÅInternasjonal studie slår alarm om global oppvarming: – Gir grunn til frykt

Schulze er ikke den eneste som har kommet med dramatiske advarsler i innspurten av forhandlingene i Polen.

– Å kaste bort denne muligheten vil være å misbruke vår siste beste sjanse til å stanse klimaendringer som løper løpsk. Det vil ikke bare være umoralsk, det vil være suicidalt, sa FNs generalsekretær António Guterres tidligere denne uken.

– Klimaforhandlingene i vranglås

Få timer før partene i FNs klimaforhandlinger skal komme til enighet, har forhandlingene gått i vranglås, ifølge Kinas klimautsending

  • USAs tidligere utenriksminister John Kerry og Xie Zhenhua, leder for Kinas forhandlingsdelegasjon, i Paris i 2015. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB14. des. 2018 05:50

– Forhandlingene er i vranglås på viktige områder, sier Kinas forhandlingsleder Xie Zhenhua, og sier de «ikke aksepterer noen frafall».

I Katowice i Polen forsøker nærmere 200 land å bli enige om et regelverk for gjennomføringen av Parisavtalen. Samtalene har vart i nesten to uker og skal avsluttes fredag.Klimaforhandlingene i Polen for nybegynnere

Et av de vanskeligste spørsmålene er regelverket for hvordan landene skal rapportere om hvor mye klimagasser de faktisk slipper ut. En annen utfordrende sak er rike lands økonomiske bidrag til utslippskutt og klimatilpasning i fattige land. Det fryktes at dersom resultatet blir dårlig, kan det få følger i flere år framover.

– Det er personene som går med skoene som vet om de er komfortable, sier Xie, som siterer et kinesisk ordtak.

– Det burde være opp til hvert enkelt land når, hvor ofte og hva de skal rapportere. Utviklingsland er ikke komfortable på dette stadiet av forhandlingene, sier han, som i tolv år har vært Kinas sjefforhandler på klima.

Xie sier det er vanskelig å sette sammen puslespillet i forhandlingene med Donald Trump i Det hvite hus. Selv om Trump har sagt at han vil trekke USA ut av Parisavtalen, kan det i henhold til avtalen ikke skje før i november 2020. Amerikanske forhandlere er derfor fortsatt med i de internasjonale forhandlingene.

Record Cold, Snow And Ice In November

Etter min mening er klimaskremslene for å lage et elitesamfunn. Overføring av midler fra vanlige folk til «de rike» er hovedsaken i dette. Tallene her lar seg jo sjekke, hvis man skulle tvile. Jeg fatter ikke at så mange fremdeles tror på dette og lar seg lure til å betale og betale og betale. Er det ingen franskmenn i Norge?

In my opinion, the climate bombs are creating an elite community. Transferring funds from ordinary people to “the rich” is the key to this. The numbers can be checked if you doubt. I do not understand that so many still believe in this and fool to pay and pay and pay. Are there no French in Norway?